UHLIE HANTÁK s.r.o. - KOLONKA PÚCHOV

Vám ponúka vysoko kvalitné české uhlie priamo z vagóna alebo z jedinej krytej skládky v okrese na Kolonke Púchov (bývalé JRD)

U nás máte záruku, že máme suché uhlie za každého počasia.


Ceny platné od 12.04.2018

Administratívna budova a váha

Kocka česká - Světec
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
148.0 € / t
 

Orech I český - Světec
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
143.0 € / t
 

Orech II Světec (Bílina)
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
138.0 € / t
 
Čierne uhlie
výhrevnosť 24-26 MJ/kg
191.0 € / t
 
KOKS
výhrevnosť 26,5 MJ/kg
268.0 € / t
 
EKOHRÁŠOK
výhrevnosť 28-30 MJ/kg
212.0 € / t
 
Brikety UNION 3
výhrevnosť 19,0 MJ/kg
165.00 € / t
 
Brikety REKORD 6
výhrevnosť 19,4 MJ/kg
175.00 € / t
 

Vrecované uhlie - balené v 25 kg vreciach:

Fotka skladu uhlia
Kocka česká - Světec
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
196.00 € / t
 
4.9 € / vrece
Orech I český - Světec
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
190.00 € / t
 
4.75 € / vrece
Orech II Světec (Bílina)
výhrevnosť 17,6 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
186.00 € / t
 
4.65 € / vrece
Čierne uhlie
výhrevnosť 25 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
252.00 € / t
 
6.3 € / vrece
KOKS
výhrevnosť 26,5 MJ/kg
(balené v 20 kg vreciach)
308.00 € / t
 
6.16 € / vrece
EKOHRÁŠOK
výhrevnosť 28 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
252.00 € / t
 
6.3 € / vrece
Brikety UNION 3
výhrevnosť 19,0 MJ/kg
(balené v 25 kg vreciach)
226.00 € / t
 
5.65 € / vrece
Brikety UNION 7
výhrevnosť 19,0 MJ/kg
(balené v 25 kg balíkoch)
216.00 € / t
 
5.4 € / balík
Brikety UNION 3
výhrevnosť 19,0 MJ/kg
(balené v 10 kg taškách)
216.00 € / t
 
2.16 € / taška
Vykladanie uhlia Administratívna budova a váha

Objednávky a bližšie informácie nepretržite na telefónnych číslach 0905 601146, 0911 601146, 042/4641784 alebo hantak@uhlie.sk

Dovoz zabezpečený Aviou.

Pri každej fúre drobný darček zdarma.


Online objednávka
Druh uhlia:
, 148.0 €  /t
, 143.0 €  /t
, 138.0 €  /t
, 191.0 €  /t
, 268.0 €  /t
, 212.0 €  /t
, 165.00 €  /t
Brikety REKORD 6, 175.00 €  /t
, 196.00 €  /t
, 190.00 €  /t
, 186.00 €  /t
, 252.00 €  /t
, 308.00 €  /t
, 252.00 €  /t
, 226.00 €  /t
, 216.00 €  /t
, 216.00 €  /t


t


Fakturačné údaje

mapka Firma: UHLIE HANTÁK s.r.o.
Konatelia: Ing. Hanták Pavel, Hantáková Eva, Hanták Martin
Adresa:
kpt. Jaroša 1303/53
020 01 Púchov

Prevádzka:
kpt. Jaroša č. 1481
020 01 Púchov

E-mail: hantak@uhlie.sk

IČO: 44740069
DIČ: 2022807127
IČ. DPH: SK2022807127

Tel.: 042/46 41 784, 0905 60 11 46, 0911 60 11 46